GALERIA ZDJĘĆ

Informacja PKSCiśnieniomierze PKSBezpieczny Pasażer 2017/2018Wulkanizacja, Centrum Motoryzacji PKS

Biuro podróży Eurotrans serdecznie zaprasza podróżnych do zakupu biletów na połączenia krajowe i międzynarodowe.REKLAMA:


REALIZOWANE PROGRAMY:


Reklama PKS

PKS w Ostrowcu Św. S.A. jako Sygnatariusz Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjął zobowiązania które w ramach społęcznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportowego realizuje w partnerstwie z lokalnymi samorządami, Organizacjami i Instytucjami. Dzięki edukacyjnemu przekazowi mediów branżowych oraz lokalnych i regionalnych osiągamy wyższy poziom bezpieczeństwa podróżowania w ruchu drogowym jako wzmocniony efekt wspólnych działań.

Reklama PKS

PKS w Ostrowcu Św. S.A. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie usług przewozowych w transporcie drogowym osób oraz usług motoryzacyjnych, handlu częściami zamiennymi, akcesoriami oraz paliwami do pojazdów spalinowych.

Polityka Jakości PKS w Ostrowcu Św. S.A.

Reklama PKS


PARTNERZY:


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 

STATUS PRAWNY

1. Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna


2. Firma pod którą Spółka działa:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Spółka Akcyjna w restrukturyzacji


3. Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000050306


4. Numer REGON: 000617700


5. NIP: 661-02-00-189, PL 661-02-00-189


6. Siedziba: Ostrowiec Świętokrzyski


7. Adres: ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Transport drogowy towarów
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Pozostałe badania i analizy techniczne
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Działalność agentów turystycznych
 • Działalność pośredników turystycznych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja maszyn

 • STRUKTURA WŁASNOŚCI Minister Skarbu Państwa Aktem Komercjalizacji przekształcił Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Od dnia 1.11.2001r. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna i jest następcą prawnym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa Państwowego, które prowadziło działalność nieprzerwanie od roku 1946. Spółka może używać skrótu: PKS w Ostrowcu Św. S.A.

  PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI Do Spółki stosuje się przepisy: ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), "Statutu"

  WŁADZE SPÓŁKI

  a. Walne Zgromadzenie


  b. Rada Nadzorcza:


 • Mariusz Wesołowski - Przewodniczący
 • Piotr Ogiński - Wiceprzewodniczący
 • Wojciech Zając - Sekretarz

 • c. Zarząd PKS w Ostrowcu Św. S.A.:


 • Stanisław Wodyński - Prezes Zarządu

  Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.


 • MAJĄTEK SPÓŁKI Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 4 830 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 483 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

  SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie usług świadczonych przez PKS w Ostrowcu Św. S.A.

  Zarząd Spółki Adres: ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  tel.: 607 432 918
  e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl

  Dworzec Autobusowy w Ostrowcu Św.
  - Kierownik Działu Organizacji i Sprzedaży Usług Przewozowych
  tel.: 41 265-27-00

  Dworzec Autobusowy w Lipsku.
  tel.: 48 378-02-06; 607 845 124
  fax 48 378-17-77

  Dworzec Autobusowy w Opatowie.
  tel.: 607 846 069

  Biuro Obsługi Klienta - Usługi Motoryzacyjne
  Adres: ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  tel.: 607 843 858
  czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 22.00;
  w soboty od 6.00 do 14.00

  Sklep Auto-Tir-Market
  Adres: ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  tel.: 607 852 952
  czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 do 22:00;
  w soboty i niedziele od 6:00 do 14:00

  Stacja Paliw
  Adres: ul. Żabia 40 27-400 Ostrowiec Św.
  tel.: 607 849 504
  czynna całodobowo

  Sprawy załatwiane są osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie.

  Data aktualizacji: 05.01.2024r., odpowiada za treść informacji i aktualizację: Ernest Wiatrek
  tel. 607 854 894, 607 432 918