POWRÓT DO GALERII

Kierownictwo PKS Ostrowiec Św. w ramach zadań wynikających z Systemowego Zarządzania Bezpieczeństwem oraz zobowiązań Spółki jako Sygnatariusza Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego cyklicznie wspiera swoich pracowników w wywiązywaniu się z obowiązku ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji, którymi muszą się legitymować służby techniczno- przewozowe PKS jako profesjonalnego przewoźnika w publicznym transporcie zbiorowym osób. Cel ten realizowany jest poprzez organizowane warsztaty szkoleniowo – doskonalące z zakresu prawidłowości wykonywania obsług technicznych pojazdów i prawidłowego wykonywania zadań przewozowych w okresie jesienno – zimowym oraz bezpłatne przeglądy techniczne samochodów osobowych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach dni otwartych Centrum Motoryzacji PKS dla Mieszkańców Ostrowca Św.

W dniu 10 października w godzinach dopołudniowych miały miejsce warsztaty szkoleniowo – doskonalące. Część praktyczną na stanowiskach diagnostycznych Centrum Motoryzacji PKS i Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów poprowadził jako uprawniony diagnosta i Kierownik Stacji inż. Mariusz Chuchmała. Panel obejmujący podstawowe obszary bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym poprowadził osobiście Prezes PKS Stanisław Wodyński. Jako eksperci w panelu dyskusyjnym obok kluczowych osób z kierownictwa przewozów PKS udział wzięli Policjanci z Ruchu Drogowego Policji, w tym Naczelnik Andrzej Kolera z KP Policji w Opatowie, Naczelnik Jarosław Stępień z KP Policji w Lipsku oraz Roman Grabowski i M. Luzak KP Policji z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zostały zaprezentowane i omówione przez Dyrektora Przewozowego PKS Norberta Bogonia oraz Kierowników przewozów Wojciecha Zająca z Ostrowca Św, Mariusza Wójcika z Opatowa oraz Radosława Niedzielę z Lipska występujące problemy związane z profilaktyką mającą istotny wpływ na poziom organizacji i bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym osób. Przedstawiciele Policji szczególnie uwrażliwiali kierowców na często niekonwencjonalne zachowania pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. W dyskusji z udziałem Inspektora BHP Pani mgr Anity Kłonicy, dyspozytorów PKS Wojciecha Mazura i Dariusza Pronobisa oraz kierowców autobusowych Sławomira Krawczyka i Wojciecha Masaka dostrzegano szansę na doskonalenie zarówno poprzez szkolenia, instruktarze i kontrole drogowe jak też oznakowanie np. poprzez opaski odblaskowe jakie po raz kolejny przygotował z okazji 75-lecia działalności ostrowiecki PKS.

Z możliwości skontrolowania stanu technicznego swoich pojazdów i drobnych regulacji, w tym szczególnie oświetlenia, skorzystało kilkunastu mieszkańców Ostrowca Św.