POWRÓT DO GALERII

 Kierownictwo PKS w Ostrowcu Św. S.A. wypełniając zadania wynikające z Systemowego Zarządzania Bezpieczeństwem oraz zobowiązania Spółki jako Sygnatariusza Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach obowiązku ustawicznego doskonalenia służb techniczno- przewozowych w okresie trzech ostatnich weekendów października zorganizowano warsztaty szkoleniowo – doskonalące z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prawidłowego wykonywania zadań przewozowych. W dniu 20 października w warsztatach jako eksperci w panelu dot. bezpieczeństwa, które osobiście poprowadził Prezes PKS Stanisław Wodyński, udział wzięli Inspektorzy WITD Kielce Robert Frejlich – Kierownik Oddziału w Opatowie i Hubert Skorodzień – Główny Specjalista transportu drogowego oraz Naczelnicy Ruchu Drogowego Policji z Komend Powiatowych z Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, odpowiednio Komisarz dr Dominik Kowalski oraz Komisarz Andrzej Kolera. Przeszkolono łącznie ponad 50 zawodowych kierowców oraz pracowników służb technicznych i przewozowych.