POWRÓT DO GALERIIDecyzją Kapituły - Nagrodę Dyrektora Przedsiębiorstwa oraz zaszczytny tytuł Pracownika Roku 2016 w PKS w Ostrowcu Św. S.A. otrzymał Pan Krzysztof Bąk - Starszy Mistrz Stacji Obsługi Pojazdów.

W dniu 4.01.2017 w Sali szkoleniowej Dworca Autobusowego w Ostrowcu Św, podczas oficjalnego spotkania mającego w pierwszej części charakter narady operacyjnej Prezes Zarządu Pan Stanisław Wodyński i Kierownicy poszczególnych działów omówili najważniejsze zrealizowane działania w mijającym roku wskazując równocześnie kluczowe cele do realizacji w 2017roku.

Spotkanie było także okazją do omówienia najważniejszych wydarzeń dopełniającego się Jubileuszu 70-lecia działalności PKS oraz okazją do uhonorowania szczególnie wyróżniających się pracowników. Do tytułu „Pracownik roku 2016” nominowanych zostało 10 pracowników Spółki , którzy dzięki szczególnemu zaangażowaniu i profesjonalnemu wykonywaniu zadań zawodowych, przyczynili się do osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji- pomimo wymagających uwarunkowań zewnętrznych – na rynku przewozów pasażerskich i usług motoryzacyjnych.

Szczególnym punktem noworocznego spotkania była informacja złożona przez Kierowników Rafała Kowalczyka i Andrzeja Lorka na temat prac zrealizowanych przez zespół mechaników i diagnostów Spółki, których celem było przywrócenie zdatności eksploatacyjnej i wizerunkowej muzealnemu pojazdowi STAR 660M2 Papamobile-Replika, który od 13 grudnia, na mocy umowy z Muzeum Techniki i Przyrody w Starachowicach przebywał w Centrum Motoryzacji naszej Spółki. Bezpośrednio po spotkaniu jazdy techniczne na ternie bazy przeprowadzili upoważnieni przez Muzeum pracownicy Spółki, w tym osobiście Prezes Zarządu Pan Stanisław Wodyński oraz Kierownik Stacji Obsługi Pojazdów inż. Andrzej Lorek.

Dzięki doskonałej pracy naszych mechaników ten szczególny pojazd będzie zaprezentowany mieszkańcom Ostrowca Św. w trakcie uroczystego Orszaku Trzech Króli w dniu 6.01.2017r. na ostrowieckim Rynku oraz w dniu 8 stycznia 2017r. podczas wieńczącej Jubileusz 70- lecia PKS w Ostrowcu Św. S.A. Mszy Świętej, której przewodniczyć będzie osobiście Pasterz Diecezji Sandomierskiej JE ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz. Papamobile, w którym w 1979 roku Papież Jan Paweł II pielgrzymował po Polsce, będzie zaprezentowany w godzinach 1200-1500 przed ostrowieckim pomnikiem Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie Kolegiaty Św. Michała Archanioła.