POWRÓT DO GALERIIW dniu 31 grudnia 2014r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie kierownictwa PKS w Ostrowcu Św. S. A. z udziałem Sekretarza Rady Nadzorczej z ramienia Pracowników Pana Jerzego Matuszczaka, Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych, Gości reprezentujących PZU Życie, PIGTSiS, BP EuroTrans i Pracowniczą Kasę Zapomogowo- Pożyczkową oraz Pracowników nominowanych do Nagrody Dyrektora Przedsiębiorstwa. Podczas spotkania mającego formę otwartej narady kierownictwa Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Pan Stanisław Wodyński oraz odpowiednio Kierownicy poszczególnych obszarów działalności Spółki podsumowali mijający 2014 rok w kontekście realizowanych zadań na tle sytuacji rynkowej; równocześnie wskazano cele zakładane do osiągnięcia w nowym 2015 roku.

Spotkanie noworoczne zostało zorganizowane dla uhonorowania kilkunastu wyróżniających się Pracowników Przedsiębiorstwa; za szczególne zaangażowanie, dyspozycyjność i wysoki poziom kwalifikacji zawodowych skutkujący osiąganiem wyróżniających się na poszczególnych stanowiskach wyników, decyzją Kapituły w skład której wchodzili przedstawiciele najwyższego kierownictwa Przedsiębiorstwa oraz Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej tytułem Pracownik Roku 2014 oraz Nagrodą Dyrektora Przedsiębiorstwa, spośród kilkunastu nominowanych wyróżniony został Starszy Specjalista ds. organizacji i sprzedaży usług przewozowych.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna