Centrum Motoryzacji PKS Warning: Missing argument 1 for Glowna::WyswietlBody(), called in /home/hosting/www/pksostrowiec.pl/www/centrum_motoryzacji/klasy.inc on line 24 and defined in /home/hosting/www/pksostrowiec.pl/www/centrum_motoryzacji/klasy.inc on line 126


DODATKOWA OFERTA USŁUGOWA
:: NAPRAWA POJAZDÓW
:: SERWIS TACHOGRAFÓW
:: NAPRAWA APARATURY WTRYSKOWEJ
:: ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
:: ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

ELEKTRYKA SAMOCHODOWA.

Warsztat naprawy osprzętu elektrycznego pojazdów, wyposażony jest w stół probierczy SE 7 do sprawdzania alternatorów, prądnic i rozruszników. Osprzęt elektryczny wymontowany z pojazdów poddawany jest sprawdzeniu i regulacji na stanowisku zapewniającym w czasie badania warunki zbliżone do panujących w czasie normalnej eksploatacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sprawdzanego zespołu, poddawany jest on naprawie polegającej na wymianie uszkodzonych części. Powtórnie sprawdzony i wyregulowany, zostaje montowany do pojazdu.

Dysponujemy również nowoczesnym urządzeniem do diagnostyki ukłdów elektronicznych w samochodach osobowych i dostawczych o dmc. do 3,5t.


Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 6.00 do 22.00

Kontakt:

tel.: 41 247-97-88, 41 247 97 91 w. 60, 607-843-858

NASI PARTNERZY:

Patronat Instytutu
Transportu Samochodowego
w Warszawie:

Dostawca części zamiennych::: STRONA GŁÓWNA PKS
:: STRONA GŁÓWNA CENTRUM MOTORYZACJI
:: AUTO-TIR-MARKET
:: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
:: MYJNIA SAMOCHODOWA
:: CENTRUM OGUMIENIA

:: STACJA PALIW PKS
:: POMOC DROGOWA
:: NAPRAWA POJAZDÓW
:: SERWIS TACHOGRAFÓW
:: NAPRAWA APARATURY WTRYSKOWEJ
:: ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

:: ELEKTRYKA SAMOCHODOWA